ติดต่อเรา

ที่อยู่

88/88 หมู่ที่9
ต.บางวัว อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา 24130

โทรศัพท์

+66 038086308
+66 905618144(Thai)
+66 885020852 (English-Chinese)

อีเมล

sky.ge@dingfength.cn
tyf@dfzzp.con