ระบบควบคุมคุณภาพ

ห้องปฏิบัติการของเราพร้อมพิมพ์เต็มรูปแบบ และการบรรจุการตรวจสอบอุตสาหกรรมขั้นสูง
อุปกรณ์ซึ่งสามารถให้บริการลูกค้าด้วยการรับประกันคุณภาพ

test-14

WHITENESS TEST

test-15

BCT INSTRUMENT

条码扫描仪Barcode scanner

BARCODE SCANNER

test-10

WHITENESS TEST INSTRUMENT

test-11

ABRASION RESISTANCE TEST INSTRUMENT

test-16

DRYING OVEN

test-12

BURST TEST INSTRUMENT

test-13

FOLDING TEST INSTRUMENT

分光密度仪Xrite Densitometer

XRITE DENSITOMETER

ผังการควบคุมคุณภาพ